Geschiedenis

Bevorderen van de sportbeoefening door een ieder (ongeacht leeftijd, levensovertuiging); het stimuleren van sport onder de jeugd;  het stimuleren van de recreatieve sportbeoefening en het gelegenheid geven tot beoefening van de wedstrijdsport m.u.v. betaalde sport.

Tijdens de gloriedagen kon de vereniging 12 teams leveren voor verschillende competities. Zo speelden er 2 dames, 2 heren en 2 jeugdteams in de Nevobo-competitie en speelden er 4 dames en 2 herenteams in de dorpencompetitie. Anno 2020 moeten we het stellen met 2 damesteams in de Nevobo-competitie en 1 herenteam in de dorpencompetitie. Om in de competities te presteren, wordt er iedere week met de nodige ambitie flink getraind.

Sinds 3 jaar kent de vereniging ook een groep recreanten die tot op heden enkel uit dames bestaat. In tegenstelling tot de teams in de competitie traint deze groep niet, maar wordt er met veel plezier gevolleybald. Dat deze vorm van sporten in een behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit dat er bijna iedere donderdag twee volledige volleybalteams tegenover elkaar staan.

Gedurende het jaar komen bijna alle leden één of twee keer bij elkaar om tijdens een mix-toernooi te genieten van het feit dat we met elkaar een levende vereniging vormen. Alle teams worden gemixt en op deze wijze spelen verschillende teams vriendschappelijk tegen elkaar. Het vriendschappelijke karakter kent echter wel degelijk een competitieve ondertoon, wat het tot geslaagde avonden maakt.

Dat er uit volleyballen bij deze vereniging levenslange tradities kunnen ontstaan, blijkt uit het feit dat een deel van het damesteam, dat voorheen naar het weekendtoernooi op Ameland ging, nog ieder jaar een weekend naar dat eiland afreist om daar herinneringen op te halen aan die geweldige tijden.