De regels t.a.v. Covid-19 bij binnensporten

Nu de trainingen en wedstrijden weer starten, is het belangrijk dat we ons aan de geldende Coronaregels houden. Bekend zijn de regels: bij klachten thuis blijven, hoesten/niezen in de elleboog, geen handen schudden (high five dus ook niet) en 1,5 meter afstand bewaren (heel moeilijk tijdens het sporten, maar we proberen elkaar zoveel mogelijk de ruimte te geven).

Voor de binnensporten gelden de volgende aanvullende regels die we volgen: Douchen doen we thuis en we maken de materialen na gebruik schoon (doekjes liggen in de kast waar ook de ballen liggen).